clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

UBND tỉnh Ninh Thuận họp nghe báo cáo dự thảo Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách thành dự án độc lập

play video24/11/2022 10:21

Sáng ngày 22/11/2022, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh, Lê Huyền.

UBND tỉnh Ninh Thuận họp nghe báo cáo dự thảo Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách thành dự án độc lập.

Dự thảo có 07 điều. Trong đó, các điều kiện, tiêu chí để tách khu đất thực hiện dự án đầu tư thành dự án độc lập phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt; phù hợp với quy hoạch phân khu, quy hoạch nông thôn mới hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Khu đất thực hiện dự án đầu tư tách thành dự án độc lập bao gồm 01 hoặc nhiều thửa liền nhau, không bị chia cắt bởi các thửa đất do Chủ đầu tư dự án nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; có ít nhất một mặt tiếp giáp đường giao thông hiện trạng hoặc tiếp giáp với đường giao thông đã được quy hoạch có bề rộng tối thiểu 6m; phải đáp ứng diện tích tối thiểu theo tính chất dự án được xác định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch hiện hành; không ảnh hưởng đến mục tiêu thực hiện dự án khác hoặc phá vỡ các quy hoạch đã được phê duyệt…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận lưu ý việc soạn thảo, xây dựng dự thảo Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến đóng góp của các Sở, ngành, địa phương một cách cầu thị, nghiêm túc, chặt chẽ và khẩn trương hoàn thiện dự thảo. Sau khi hoàn thiện, khẩn trương gửi cho Sở Tư pháp để thẩm định, trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Ninh Thuận ký trước ngày 30/11 để trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Thuận cho ý kiến./.

Bài và ảnh: Lê Na – Asah Xuyến

CAM NANG CHUYEN DOI SO
Phòng chống Covid-19
Advertise 1
Advertise 2