clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

UBND tỉnh Ninh Thuận họp nghe báo cáo kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới

play video26/05/2023 10:24

Chiều ngày 25/5/2023, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện và giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023.

UBND tỉnh Ninh Thuận họp nghe báo cáo kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Trong năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp tập trung trung triển khai. Ngoài nguồn vốn đầu tư phát triển được Trung ương phân bổ, toàn tỉnh Ninh Thuận đã huy động trên 707 tỷ đồng để đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn, phục vụ hiệu quả nhu cầu sản xuất và đời sống dân sinh. Đến nay, toàn tỉnh Ninh Thuận có 31 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và đang tiếp tục xét công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022 cho xã An Hải, huyện Ninh Phước và xã Cà Ná, huyện Thuận Nam.

Tại cuộc họp, các Sở, ngành, địa phương nêu một số tồn tại, khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới như: Chất lượng tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới ở nhiều địa phương còn ở mức thấp; vốn ngân sách cân đối, bố trí đối ứng chưa đảm bảo theo tỷ lệ quy định; tỷ lệ giải ngân vốn để thực hiện các nội dung, hạng mục của chương trình đạt thấp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ghi nhận nỗ lực, tinh thần chủ động của các Sở, ngành, địa phương trong phối hợp thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới thời gian qua. Nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình năm 2023 và những năm tiếp theo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo cách làm mới vào thực tiễn xây dựng Nông thôn mới tại địa phương. Đẩy mạnh huy động nguồn lực, tập trung rà soát, triển khai lập dự toán các hạng mục công trình, đề án hỗ trợ phát triển sản xuất để làm cơ sở đẩy nhanh giải ngân vốn. Các Sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị tăng cường hỗ trợ các xã, thôn đạt chuẩn Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao tiếp tục duy trì giữ vững và nâng mức tiêu chí đã đạt theo Bộ tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, nhất là các tiêu chí về tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo…/.

Bài và ảnh: Minh Triều

CAM NANG CHUYEN DOI SO
Phòng chống Covid-19
Advertise 1
Advertise 2