clock
Đang Tải...
logo
logo

Sự Kiện Trong Tuần

UBND tỉnh Ninh Thuận nghe báo cáo tình hình, tiến độ dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

play video18/05/2022 15:08

Chiều ngày 17/5/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện và giải quyết một số khó khăn, vướng mắc liên quan của dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chủ trì cuộc họp.

UBND tỉnh Ninh Thuận nghe báo cáo tình hình, tiến độ dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

Theo báo cáo của Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước Ninh Thuận, tính đến ngày 16/5/2022, đơn vị đã giải ngân hơn 31,1 tỷ đồng trên tổng số hơn 743,5 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2022, đạt tỷ lệ 4,18%. Về tình hình triển khai các gói thầu, đối với giai đoạn 1 (giai đoạn 30%) của dự án, đã có 1 trong 4 gói thầu hoàn thành và đưa vào sử dụng; 2 gói thầu đạt khối lượng từ 90-92%, dự kiến hoàn thành thi công trong tháng 6/2022; gói thầu “Xây dựng mới kênh Đông Nam và đoạn kênh Tấn Tài trong khu đô thị Đông Nam, xây dựng tuyến cống chung cấp 2” bắt đầu thi công từ tháng 2, đến nay tiến độ khối lượng đạt 6%. Đối với giai đoạn 2 (giai đoạn 70%) của dự án dự kiến sẽ triển khai 9 gói thầu xây lắp, hiện chủ đầu tư đang triển khai lựa chọn nhà thầu.

Đối với tiến độ giải phóng mặt bằng các gói thầu hiện đạt từ 38-100% và đang tiếp tục giải phóng mặt bằng để sẵn sàng thi công. Riêng đối với gói thầu hồ điều hòa và hồ Đông Hải chưa có mặt bằng, hiện đang triển khai công tác kiểm đếm.

Khó khăn hiện nay là dự án cần được bổ sung thêm khoảng 362 tỷ đồng vốn đối ứng phần vượt kinh phí được duyệt. Việc đấu nối thoát nước thải còn chậm, hiện đạt 1.840/15.500 điểm đấu nối, bằng 12%. Về công tác giải phóng mặt bằng một số gói thầu còn khó khăn do vướng hạ tầng kỹ thuật, một số hạng mục chưa có hệ số giá đất cụ thể nên chưa có phương án bồi thường,…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị chủ đầu tư, các Sở, ngành và thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ về lợi ích mà dự án mang lại đối với môi trường thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và đời sống của người dân, tạo đồng thuận trong nhân dân về việc triển khai dự án. Đồng chí giao Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận sớm tham mưu UBND tỉnh về hệ số giá đất cụ thể để triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng các hạng mục liên quan; Giao Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư tính toán, cân đối, bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án. Các cơ quan, địa phương liên quan lập kế hoạch đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thực hiện đấu nối hệ thống thoát nước thải, đẩy nhanh tiến độ đấu nối thoát nước thải hộ gia đình. Giải quyết dứt điểm kiến nghị của một số hộ dân theo hướng vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời xử lý nghiêm những hộ cố tình lợi dụng chính sách của Nhà nước để yêu cầu những lợi ích không phù hợp với quy định của Nhà nước. Khẩn trương đôn đốc các đơn vị di dời hạ tầng kỹ thuật để bàn giao mặt bằng, góp phần đảm bảo tiến độ của dự án./.

 

Bài và ảnh: Thúy Hằng – Asah Xuyến

CAM NANG CHUYEN DOI SO
Phòng chống Covid-19
Advertise 1
Advertise 2