clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024

play video28/02/2024 11:03

Sáng ngày 26/02/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025”. Tham dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận đã quán triệt nội dung chuyên đề năm 2024 gồm 02 phần: Phần thứ nhất, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Phần thứ hai, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Việc triển khai thực hiện tốt chuyên đề trên sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 của từng ngành, địa phương, đơn vị, đồng thời thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra./.

          Bài và ảnh: Minh Triều

CAM NANG CHUYEN DOI SO
SERI KY SU - DOC DAO NUOC TROI
Advertise 1
Advertise 2