clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Tức Nổi Bật

product-1

Đảng phải trong sạch để nêu gương cho mọi tổ chức khác trong hệ thống

Nhà nước phải có một bộ máy hoàn chỉnh để làm việc. Và muốn có một bộ máy hoàn chỉnh làm việc thì phải tuân thủ một đường lối rất nhất quán của Đảng, đó là Đảng phải trong sạch và vững mạnh. Tại kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khoá XV đang diễn […]

play video17/06/2024 10:38

CAM NANG CHUYEN DOI SO
SERI KY SU - DOC DAO NUOC TROI
Advertise 1
Advertise 2