clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028

play video22/09/2023 08:52

Sáng ngày 21/9/2023, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 chính thức khai mạc. Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Ninh Thuận; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận; lãnh đạo các Sở, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp cùng 228 đại biểu là những nông dân ưu tú đại diện cho hơn 49.000 cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trong 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023, đã có hơn 3 năm đối mặt với dịch Covid-19. Tuy gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Ninh Thuận và sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tổ chức tốt các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; đã hoàn thành và vượt 12/12 chỉ tiêu do Đại hội Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra.

Với tinh thần “Đoàn kết – Sáng tạo – Hợp tác – Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết với công tác Hội và phong trào nông dân; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân; đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với phát triển các mô hình liên kết, hợp tác chuỗi giá trị; xây dựng người nông dân văn minh, có kiến thức, trình độ, kỹ năng sản xuất, kinh doanh và ý thức trách nhiệm xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động tham gia giám sát, phản biện xã hội; tập trung thu hút các nguồn lực để nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân; góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội tỉnh nhà ngày phát triển.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân mà Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của giai cấp nông dân trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất gắn với phát triển kinh tế tập thể, liên kết theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân; hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; tập trung xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp; thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững; nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Hội, nhất là năng lực hoạt động của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tinh thần yêu nước, đức tính cần cù, sáng tạo, nông dân Ninh Thuận đã tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế; tiếp thu các tiến bộ khoa học – kỹ thuật; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; góp phần thúc đẩy nông nghiệp phát triển, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng cao.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Phạm Văn Hậu cũng yêu cầu Hội Nông dân các cấp tiếp tục làm tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; hoạt động của Hội phải thật sự hướng về cơ sở, để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nông dân, từ đó đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Hội nông dân cũng cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; khẳng định vai trò, vị trí là chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 28 người. Ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận khoá VIII đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận khóa IX.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII gồm 11 đại biểu.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen cho Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.

Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng Bằng khen cho Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Nông dân nhiệm kỳ 2018-2023; UBND tỉnh Ninh Thuận cũng tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2018 – 2023.

Bài và ảnh: Mộng Thu – Asah Xuyến

 

CAM NANG CHUYEN DOI SO
Phòng chống Covid-19
Advertise 1
Advertise 2