Ngày 21/5, Đoàn công tác liên ngành của Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ngành Trung ương do đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38, Trưởng Đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới.

 Đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Nhân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cho biết, với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã góp phần nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT. Đồng thời, lan tỏa sâu rộng về giá trị nhân văn, ưu việt của chính sách BHYT, BHXH, góp phần tạo niềm tin sâu sắc trong toàn xã hội về các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Nếu tỷ lệ người dân tham gia BHYT năm 2009 là 68,06%, thì đến năm 2014 đã tăng lên 82,27% và năm 2023 là 99,90%. Năm 2009, tỷ lệ tham gia BHYT hộ gia đình từ 19,97% lên 28,40% năm 2014 và đạt 38,66% vào năm 2023. Năm 2009, toàn tỉnh chi BHYT cho hoạt động khám, chữa bệnh là 268.050 triệu đồng; năm 2014 là 887.971 triệu đồng; năm 2023 là 2.639.274 triệu đồng. Năm 2023 toàn tỉnh có 190 cơ sở, trong đó, có 19 cơ sở y tế tư nhân hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT. 100% các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống thông tin giám định BHYT. Tỷ lệ đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu BHYT tại tuyến y tế cơ sở đạt 94,4%…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tuy nhiên, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 38 vẫn còn bộc lộ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc. Chất lượng khám chữa bệnh BHYT tuy có nâng lên, nhưng nhìn chung chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nhất là tại tuyến xã. Mặc dù tỷ lệ tham gia BHYT so với dân số của tỉnh đạt cao, nhưng chưa thật sự bền vững; tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT chưa đạt 100%. Tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT vẫn xảy ra…

 Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, nhiều đề xuất, kiến nghị với Đoàn công tác về quan tâm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành luật sửa đổi một số điều của Luật BHYT nhằm phù hợp với bối cảnh hiện nay; kịp thời hướng dẫn, có giải pháp xử lý các vướng mắc trong triển khai công tác BHYT mà các địa phương đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo để thống nhất thực hiện; kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ BHYT phù hợp thực tiễn; về chế độ thanh toán BHYT tại các bệnh viện tư nhân…

Trước các ý kiến, kiến nghị, lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương đã giải đáp, phân tích, làm rõ thêm từng vấn đề. Mục tiêu là luôn đảm bảo quyền lợi, lịch ích của người tham gia BHYT.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, Đoàn công tác liên ngành tiếp tục tham mưu, đề xuất để Ban Bí thư chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn bản một cách đầy đủ, chuẩn chỉnh để tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị 38.

Đánh giá cao Thừa Thiên Huế là tỉnh có mạng lưới y tế cơ sở khá tốt, tỷ lệ người tham gia BHYT cao, giám định y tế được đề cao, công tác chuyển đổi số được đồng bộ; công tác bảo hiểm y tế được thực hiện nghiêm túc theo pháp luật…, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp lãnh đạo tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác bảo hiểm y tế; tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức BHYT cho mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành liên quan; nâng cao công tác dự phòng, chất lượng trạm y tế xã phường đồng bộ, đáp ứng yêu cầu; nâng cao năng lực đào tạo y, bác sĩ về khám chữa bệnh; tăng cường các giải pháp về y tế, công tác bảo hiểm y tế… để BHYT phủ khắp toàn tỉnh và người dân được hưởng lợi công bằng.

Đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Trung tâm Y tế huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế).

Cùng ngày, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38, Trưởng Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Trung tâm Y tế huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) về kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới.

Tại đây, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, địa phương trên toàn huyện trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, các văn bản của Trung ương, của tỉnh và các chính sách về bảo hiểm y tế.

 Đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm trụ sở  của Trung tâm Y tế huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế).

Để thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày càng hiệu quả, đồng chí Vũ Thanh Mai đề nghị thời gian tới, huyện Phú Vang tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác BHYT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHYT; kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh, chống lạm dụng, trục lợi, sử dụng an toàn quỹ BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHYT; chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT… với mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân./.

Theo dangcongsan.vn