clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

Đảng đoàn HĐND tỉnh Ninh Thuận sơ kết đánh giá hoạt động giữa nhiệm kỳ 2020-2025

play video21/09/2023 14:40

Sáng ngày 20/9/2023, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận; lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh và đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư đảng đoàn HĐND tỉnh Ninh Thuận chủ trì hội nghị.

Đảng đoàn HĐND tỉnh Ninh Thuận sơ kết đánh giá hoạt động giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nữa nhiệm kỳ qua, Đảng đoàn HĐND tỉnh Ninh Thuận đã tập trung lãnh, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chương trình, nhiệm vụ đề ra. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng đúng hướng dẫn, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy. Qua đó, xem xét đánh giá toàn diện, khách quan công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết để có chương trình, biện pháp lãnh đạo sâu sát, toàn diện, hiệu quả, gắn với thực tiễn của địa phương. Kết quả, sau nửa nhiệm kỳ, Đảng đoàn HĐND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận tổ chức thành công 14 Kỳ họp HĐND tỉnh và ban hành 242 Nghị quyết. Trong đó, ban hành 17 Nghị quyết cụ thể hóa Nghị quyết Tỉnh ủy. Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh đã thực hiện 2 phiên giải trình, 14 cuộc giám sát và 3 cuộc chất vấn về thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong cơ chế phối hợp việc xây dựng và triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận. Việc tham mưu các tờ trình, đề án chưa đảm bảo về thời gian và chất lượng. Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho rằng trong thời gian tới UBND tỉnh Ninh Thuận sẽ có những giải pháp căn cơ để khắc phục những hạn chế và quy trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh Ninh Thuận phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh trong thời gian tới, Đảng đoàn HĐND tỉnh Ninh Thuận sẽ rà soát lại toàn bộ quy trình phối hợp giữa HĐND tỉnh với UBND tỉnh để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các đại biểu HĐND tỉnh. Đồng thời phát huy hơn nữa công tác giám sát, trả lời chất vấn để làm rõ trách nhiệm của các ngành trong công tác điều hành và quan trọng hơn để nhân dân thấy rõ trách nhiệm, nỗ lực trong công tác điều hành của tỉnh đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội…

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị những tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại hội nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh phải đánh giá tìm nguyên nhân cụ thể để khắc phục. Trong đó, giải pháp cơ bản là xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa HĐND tỉnh và UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết. Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV đã đề ra./.

Bài và ảnh: Công Phong – A Xuyến

CAM NANG CHUYEN DOI SO
Phòng chống Covid-19
Advertise 1
Advertise 2