clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

Hội nghị phổ biến pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023

play video17/11/2023 09:32

Sáng ngày 14/11/2023, Sở Nội vụ Ninh Thuận phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023 cho 150 đại biểu là chức sắc, chức việc chủ chốt thuộc các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và Ban quản lý một số cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Sở Nội vụ phối hợp với UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo viên thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin về  công tác tín ngưỡng, tôn giáo; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162 ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo…; Nghe báo cáo viên của Sở Nội vụ Ninh Thuận thông tin tình hình về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; Giải đáp về những kiến nghị của các đại biểu liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương.

Thông qua hội nghị, nhằm giúp các chức sắc, chức việc các tôn giáo và đại diện các cơ sở tín ngưỡng rõ hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Từ đó, hướng dẫn các hoạt động, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh./.

Bài và ảnh: Khánh Vinh – A.Sơn

CAM NANG CHUYEN DOI SO
Phòng chống Covid-19
Advertise 1
Advertise 2