clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

Hội thảo phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý tại địa phương

play video07/12/2023 11:02

Sáng ngày 06/12/2023, tại huyện Ninh Sơn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội thảo phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý tại địa phương.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội thảo phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý tại địa phương.

Tham gia hội thảo có gần 50 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị và Hội Liên hiệp phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những kinh nghiệm và giải pháp của địa phương trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ trẻ, người đồng bào dân tộc thiểu số; công tác triển khai thực hiện các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương; công tác phối hợp với chính quyền, mặt trận, tổ chức chính trị – xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện công tác phụ nữ; công tác phát triển đảng viên nữ người đồng bào dân tộc thiểu số….

Thông qua hội thảo nhằm giúp đội ngũ cán bộ nữ trên địa bàn huyện Ninh Sơn nắm rõ tầm quan trọng trong công tác cán bộ nữ, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và sớm thực hiện các chỉ tiêu về giới trong các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương./.

Bài và ảnh: Thanh Trường

CAM NANG CHUYEN DOI SO
SERI KY SU - DOC DAO NUOC TROI
Advertise 1
Advertise 2