clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin địa phương

Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Thuận

play video16/09/2023 21:02

Sáng ngày 15/9/2023, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Thuận chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Thuận để đánh giá tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo tháng 8/2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2023.

Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Thuận.

Trong tháng 8 năm 2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Thuận đã tham mưu Ban thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận chỉ đạo triển khai nghiêm túc kế hoạch khắc phục các kiến nghị của Đoàn công tác thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về kết quả kiểm tra, giám sát trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại tỉnh Ninh Thuận. Bên cạnh đó, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Ninh Thuận cũng đã kịp thời ban hành các văn bản để chỉ đạo xử lý vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo. Về một số nhiệm vụ trong tâm tháng 9/2023, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Ninh Thuận sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, nhất là các vụ án, vụ việc phức tạp, chậm tiến độ thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Thuận theo dõi, chỉ đạo. Chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Thuận phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Thuận đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu  cực. Chỉ đạo các ngành chức năng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xác minh, điều tra làm rõ và đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Thuận theo dõi, chỉ đạo; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý các vụ án, vụ việc mới phát sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đảm bảo theo đúng tiến độ, thời gian yêu cầu, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Chú trọng cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, công khai quy trình thủ tục, thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp thuận tiện, dễ dàng. Đồng chí Phạm Văn Hậu cũng đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Thuận tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, như: Quy hoạch, quản lý và sử dụng đất, tài sản công, đấu thầu, đấu giá tài sản….; xây dựng đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Minh Triều – Asah Xuyến

 

CAM NANG CHUYEN DOI SO
SERI KY SU - DOC DAO NUOC TROI
NINH THUAN TAM NHIN VA KHAT VONG
NUI CHUA KHO BAO THIEN NHIEN