clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

Năm 2024 Ninh Thuận phấn đấu khai thác 127.150 tấn hải sản các loại

play video09/02/2024 16:18

Năm 2024, tỉnh Ninh Thuận đề ra mục tiêu phấn đấu khai thác 127.150 tấn hải sản các loại.

Năm 2024 Ninh Thuận phấn đấu khai thác 127.150 tấn hải sản các loại.

Để đạt kế hoạch đề ra, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục khuyến khích ngư dân đóng mới, cải hoán, nâng cao công suất tàu cá và đầu tư công nghệ, trang thiết bị hiện đại; nhân rộng mô hình tổ, đội ngư dân đoàn kết khai thác trên biển để hỗ trợ nhau trong quá trình khai thác. Đồng thời, ngành nông nghiệp phối hợp với các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) gắn với dự báo thông tin ngư trường để ngư dân được biết và sớm có kế hoạch di chuyển tàu cá khai thác hợp lý, hiệu quả. Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật của Nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đối với từng vùng biển./.

Biên tập: Sơn Ca

CAM NANG CHUYEN DOI SO
SERI KY SU - DOC DAO NUOC TROI
Advertise 1
Advertise 2