clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin địa phương

Ninh Thuận nỗ lực chăm lo đời sống người có công với cách mạng

play video20/04/2024 15:33

Năm 2024, tỉnh Ninh Thuận phấn đấu đảm bảo 99,5% người có công, có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân cư nơi cư trú; duy trì 100% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ người có công; huy động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 03 cấp đạt 2,7 tỷ đồng.

Đồng chi Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Ninh Thuận và lãnh đạo huyện Thuận Bắc trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách.

Theo đó, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; mở rộng chi trả trợ cấp người có công thông qua tổ chức dịch vụ bưu chính công ích. Thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, điều dưỡng luân phiên người có công với cách mạng; thực hiện hiệu quả các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công” nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng. Đồng thời, tăng cường vận động, hỗ trợ, tôn tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ đảm bảo khang trang…

Biên tập: Lê Na

CAM NANG CHUYEN DOI SO
SERI KY SU - DOC DAO NUOC TROI
Advertise 1
Advertise 2