clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

Phát triển Khu Dự trữ Sinh quyển Núi Chúa thành điểm đến hấp dẫn

play video17/11/2023 09:34

Sau khi được UNESCO công nhận Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận đã tăng cường quảng bá, phát triển  nơi đây thành một điểm đến hấp dẫn của địa phương theo hướng bảo tồn bền vững các giá trị đa dạng sinh học.

Ninh Thuận phát triển Khu Dự trữ Sinh quyển Núi Chúa thành điểm đến hấp dẫn.

Từ đầu năm đến nay, Vườn Quốc gia Núi Chúa đón trên 130.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Núi Chúa. Để thu hút du khách, Vườn Quốc gia Núi Chúa đang tập trung thu hút các nguồn lực, đổi mới các hoạt động du lịch sinh thái như xây dựng các tour, tuyến mới trong rừng và trên biển nhằm tạo điểm nhấn. Vườn Quốc gia Núi Chúa cũng xác định việc xây dựng các tuyến, điểm du lịch sinh thái phải tuân theo nguyên tắc không làm thay đổi cảnh quan, không gây tác động xấu đến tài nguyên động, thực vật hoặc làm giảm tính đa dạng sinh học và gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo cho sự phát triển bền vững đối với bảo tồn nguồn gene và đa dạng sinh học của Núi Chúa.

Biên tập: Lê Na

CAM NANG CHUYEN DOI SO
Phòng chống Covid-19
Advertise 1
Advertise 2