clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

Tọa đàm phản biện dự thảo Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

play video15/11/2022 15:14

Sáng ngày 14/11/2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Ninh Thuận tổ chức tọa đàm phản biện dự thảo Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và các Chỉ số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025. Đồng chí Lê Văn Bình – Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận chủ trì buổi tọa đàm.

Tọa đàm phản biện dự thảo Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận đánh giá cao cơ quan soạn thảo Sở Nội vụ là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh đã theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, Chương trình cải cách tổng thể của tỉnh và đề xuất, tham mưu cho tỉnh dự thảo Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và các Chỉ số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025. Quá trình soạn thảo dự thảo khá công phu, chu đáo, có sự đầu tư nghiên cứu, trách nhiệm; cơ bản đáp ứng yêu cầu. Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ, toàn diện các ý kiến phản biện để hoàn chỉnh dự thảo một cách tốt nhất, trong đó lưu ý cân nhắc lựa chọn tiêu đề sao cho phù hợp, ngắn gọn truyền tải được thông điệp cốt lõi là nâng cao hiệu quả và chất lượng việc tổ chức thực hiện công cuộc cải cách hành chính trên địa bàn; luận giải rõ phần đề dẫn để bảo đảm phù hợp với các nội dung trình bày trong dự thảo và sát với thực tế; phần tổ chức thực hiện cần nghiên cứu cụ thể hơn, để tăng tính thuyết phục trong đó cần đề cập đến những hạn chế cốt lõi trong cải cách hành chính để có giải pháp hiệu quả…

Đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị cơ quan soạn thảo sau khi tiếp thu các ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo cần thông tin lại cho UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận và các thành viên hội đồng phản biện biết theo quy định./.

Bài và ảnh: Vũ Minh

 

CAM NANG CHUYEN DOI SO
Phòng chống Covid-19
Advertise 1
Advertise 2