clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

Tọa đàm phản biện dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về tăng cường phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội đến năm 2030

play video19/09/2023 09:20

Sáng ngày 18/9/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Ninh Thuận tổ chức Tọa đàm phản biện dự thảo Báo cáo sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 115 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương về Cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội và dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về tăng cường phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội đến năm 2030. Đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận chủ trì buổi tọa đàm.

UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận Tọa đàm phản biện dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội đến năm 2030.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận đánh giá cao công tác chuẩn bị và sự cầu thị của đơn vị soạn thảo Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng như những ý kiến phản biện sâu sắc, mang tính thực tiễn, kinh nghiệm và có hàm lượng giá trị cao của hội đồng tư vấn. Đồng chí Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến của Hội đồng tư vấn để hoàn thiện dự thảo, trong đó lưu ý dự thảo Nghị quyết phải ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, đúng thẩm quyền, đồng thời tập trung phân tích, đánh giá rõ nét về vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy đảng; sự vào cuộc của hệ thống chính trị cũng như mối quan hệ phối hợp trong việc tăng cường phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội trên tinh thần nhìn thẳng, nói thật và thực chất; các nhóm giải pháp phải mang tính đột phá, đảm bảo tính khả thi của mục tiêu đề ra, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin giúp người dân dễ dàng tham gia bảo hiểm xã hội./.

Bài và ảnh: Vũ Minh

CAM NANG CHUYEN DOI SO
Phòng chống Covid-19
Advertise 1
Advertise 2