clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin địa phương

UBND tỉnh Ninh Thuận họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia

play video17/11/2023 09:33

Sáng ngày 16/11/2023, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện giải ngân vốn và xem xét, giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

UBND tỉnh Ninh Thuận họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận, tính đến ngày 30/10/2023 toàn tỉnh Ninh Thuận đã giải ngân vốn đầu tư đạt 73% kế hoạch và vốn sự nghiệp đạt 40% kế hoạch. Việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia còn nổi lên một số khó khăn như: Việc huy động nguồn vốn đối ứng của các địa phương còn có nhiều khó khăn; một số chủ đầu tư chưa chủ động chuẩn bị tốt công tác hoàn thiện thủ tục các dự án đầu tư theo quy định; một số cơ chế, chính sách ban hành còn chậm so với tình hình thực tế và tiếp tục chờ được rà soát, sửa đổi, bổ sung.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phát biểu.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh: Các Sở, ngành, đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia. Giao các cơ quan Thường trực từng Chương trình chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ dự án thành phần và các cơ quan liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; các Chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn khẩn trương rà soát danh mục, dự án về tính khả thi, hiệu quả, khả năng giải ngân để đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, quyết định kịp thời, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực của ngân sách Nhà nước; tập trung giải ngân các nội dung, hoạt động, dự án đã có đủ căn cứ, cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện theo đúng quy định, tuyệt đối không để dồn vốn vào cuối năm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện 03  Chương trình mục tiêu quốc gia tại các địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 đạt kết quả cao nhất./.

Bài và ảnh: Minh Tuấn

CAM NANG CHUYEN DOI SO
SERI KY SU - DOC DAO NUOC TROI
NINH THUAN TAM NHIN VA KHAT VONG
NUI CHUA KHO BAO THIEN NHIEN