clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin địa phương

UBND tỉnh Ninh Thuận họp triển khai các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn 6 tháng cuối năm 2024

play video15/06/2024 10:46

Sáng ngày 14/6/2024, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình giải ngân vốn các Dự án đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn trong 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Dự họp có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.

UBND tỉnh Ninh Thuận họp triển khai các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn 6 tháng cuối năm 2024.

Theo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận, vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh Ninh Thuận giao hơn 2.960 tỷ đồng, trong đó vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia hơn 312 tỷ đồng. Đến ngày 10/6/2024, toàn tỉnh Ninh Thuận đã giải ngân hơn 805,3 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia giải ngân hơn 175 tỷ đồng, đạt 56,3% kế hoạch. Trong tổng số 31 chủ đầu tư dự án từ nguồn vốn đầu tư công, có 9 đơn vị giải ngân đạt trên 50% kế hoạch, 14 đơn vị giải ngân dưới mức bình quân cả tỉnh, trong đó 5 đơn vị giải ngân 0%. Nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm là do thủ tục điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 vốn ngân sách Trung ương phức tạp, kéo dài nên một số dự án có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn năm 2024 chưa có cơ sở giao vốn. Bên cạnh đó, một số Dự án gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, chuyển đổi đất rừng; chủ đầu tư thực hiện các thủ tục và tiến độ thi công chậm.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phát biểu.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh: Việc giải ngân các dự án đầu tư công sớm ngày nào thì có lợi cho xã hội và Nhân dân ngày đó. Vì vậy, các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phải quán triệt phương châm: “Không để đầu năm thong thả, giữa năm vội vã và cuối năm hối hả”, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 57 của Tỉnh ủy Ninh Thuận và Kế hoạch số 1481 của UBND tỉnh Ninh Thuận về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; quyết tâm đến hết quý III giải ngân đạt trên 60%, đến hết quý IV đạt trên 90% để đạt được mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2024. Đối với nguồn vốn năm 2023 chuyển sang năm 2024, các chủ đầu tư đến hết quý III/2024 phải giải ngân đạt 100% kế hoạch. Đồng chí Trần Quốc Nam đề nghị Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường triển khai các biện pháp tăng thu ngân sách từ đất đai nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn đối ứng để thực hiện các dự án theo kế hoạch. Các địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung xử lý những vấn đề vướng mắc, phát sinh, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư làm việc cụ thể từng nhà thầu để có kế hoạch chi tiết cho từng công trình, thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng./.

 Bài và ảnh: Đình Hùng

CAM NANG CHUYEN DOI SO
SERI KY SU - DOC DAO NUOC TROI
NINH THUAN TAM NHIN VA KHAT VONG
NUI CHUA KHO BAO THIEN NHIEN