clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

UBND tỉnh Ninh Thuận họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

play video28/11/2023 14:28

Chiều ngày 27/11/2023, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận chủ trì phiên họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận: Nguyễn Long Biên, Phan Tấn Cảnh, Lê Huyền; lãnh đạo các Sở, ngành, các huyện, thành phố.

UBND tỉnh Ninh Thuận họp trực tiếp và trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Theo báo cáo, dự kiến đến cuối năm 2023, Ninh Thuận có 14/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 04/18 chỉ tiêu còn khó khăn. Trong đó, về kinh tế dự kiến 06/09 chỉ tiêu đạt kế hoạch; về xã hội dự kiến có 05/06 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; về môi trường dự kiến có 03/03 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Đối với các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên theo Quyết định số 30 ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận, đã hoàn thành 26/30 nhiệm vụ trọng tâm, đạt 92,9% số nhiệm vụ giao trong năm 2023; hoàn thành 144/187 nhiệm vụ thường xuyên, chủ yếu, đạt 83,7% số nhiệm vụ giao trong năm 2023; không có nhiệm vụ quá hạn. Năm 2023, tỉnh Ninh Thuận nằm trong tốp 10 cả nước về tăng trưởng GRDP.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phát biểu.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025. Để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11-12% theo tinh thần Nghị quyết số 26 ngày 13/9/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận  đề ra, các nhóm ngành: Nông lâm nghiệp và thủy sản: Phấn đấu giá trị gia tăng đạt 4 – 5%; ngành Công nghiệp – Xây dựng:Phấn đấu giá trị gia tăng đạt 19 – 20%; ngành Dịch vụ:Phấn đấu giá trị gia tăng đạt 9 – 10%, du lịch đạt 3,2 triệu lượt khách. Ngoài các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2024, 10 nhiệm vụ chủ yếu phát triển các ngành, lĩnh vực và 08 nhóm giải pháp chủ yếu đặt ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận  yêu cầu các Sở, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng ngay từ đầu năm. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ được giao; xử lý trách nhiệm, nhất là người đứng đầu chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là cơ cấu lại từng ngành, lĩnh vực, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; tăng cường ứng dụng công nghệ số nhằm khai thác hiệu quả không gian tăng trưởng mới và thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm theo lộ trình phù hợp; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo đột phá trong phát triển các ngành, lĩnh vực trọng điểm như: Năng lượng, du lịch, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng và bất động sản, tạo đột phá trong tăng trưởng kinh tế của Tỉnh. Triển khai có hiệu quả Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận  thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, năng lượng. Triển khai các giải pháp đột phá, quyết liệt để duy trì, nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI trong thời gian đến.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2023, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận  đề nghị các ngành, các địa phương tăng cường chỉ đạo rà soát, đối chiếu với những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của ngành, địa phương mình để tiếp tục tập trung, tăng tốc tổ chức triển khai thực hiện; tăng cường giải pháp thu ngân sách, tiếp tục tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận lưu ý, trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cần linh hoạt, chủ động, chọn việc trọng tâm, trọng điểm, đột phá, quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nội dung công việc đã đề ra./.

Bài và ảnh: Minh Tuấn – Thanh Trường

CAM NANG CHUYEN DOI SO
SERI KY SU - DOC DAO NUOC TROI
Advertise 1
Advertise 2