clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin địa phương

Hội nghị tập huấn triển khai App Sổ tay đảng viên điện tử  

play video23/05/2024 10:48

Sáng ngày 22/5/2024, Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai App Sổ tay đảng viên điện tử  cho cán bộ quản trị mạng các Huyện ủy, Thành ủy; cán bộ phụ trách tin học các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

Hội nghị tập huấn triển khai App Sổ tay đảng viên điện tử.

Hội nghị đã hướng dẫn cài đặt, khai thác vận hành sử dụng 3 phần mềm ứng dụng gồm: Hệ thống theo dõi Chỉ thị, nghị quyết của Đảng; App Sổ tay đảng viên điện tử Ninh Thuận và Phần mềm Phòng họp không giấy. Qua đây, giúp các Huyện ủy, Thành ủy; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh chuyển đối số trong công tác xây dựng Đảng, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên và chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng. Đồng thời làm cơ sở xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu kịp thời báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận về kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận và văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận./.

 Bài và ảnh: Hữu Tầm

CAM NANG CHUYEN DOI SO
SERI KY SU - DOC DAO NUOC TROI
Advertise 1
Advertise 2