clock
Đang Tải...
logo
logo

Sự Kiện Trong Tuần

Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

play video16/02/2023 16:04

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Mọi góp ý xin gửi về Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận: Số 285A đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, Tp.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận hoặc qua Email: ptthnt@ninhthuan.gov.vn.

 1. Quyết định số 51/QĐ-UBND Ngày 07/02/2023: QUYẾT ĐỊNH 51-QĐ-UBND 07-02-2023_signed
 2. Một số nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) xin ý kiến Nhân dân: PHU LUC II KEM THEO QD 51(07.02.2023_08h00p05)_signed
 3. Toàn văn dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): 106d3090309t3557l4-du-thao-luat-dat-dai
 4. Trailer video dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): https://quantri.ninhthuantv.vn/wp-content/uploads/2023/02/TRAILER-LUAT-DAT-DAI-SUA-DOI.mp4
 5. Video góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) – Phỏng vấn ông Hồ Xuân Ninh Giám đốc sở Tài Nguyên và Môi Trường:  https://player.vimeo.com/video/803794688
 6. Video góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) – Vấn đề thu hồi đất và chính sách bồi thường tái định cư: https://player.vimeo.com/video/803371191
 7. Video góp ý  dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) – Vấn đề mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối hộ gia đình cá nhân không quá 15 lần hạn mức đất nông nghiệp: https://player.vimeo.com/video/803794823
 8. Video góp ý của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến, đóng góp đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi): https://player.vimeo.com/video/804135825
 9. Video góp ý  dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) – Vấn đề thu hồi đất và giải quyết các tranh chấp đất đai: https://player.vimeo.com/video/805360595
 10. Video góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) – Đoàn viên, người lao động đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến Doanh nghiệp, người lao động: https://player.vimeo.com/video/805765868
 11. Video Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi): https://player.vimeo.com/video/806167633
 12. Video góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Chính sách về nhà ở, công trình công cộng, chuyên gia làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao: https://player.vimeo.com/video/807192423
 13. Video góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Tăng diện tích đất nông nghiệp cho người sử dụng đất: https://player.vimeo.com/video/807811356
 14. Video góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến toàn tỉnh về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): https://player.vimeo.com/video/808178828
 15. Video góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Vấn đề thu hồi đất, mở rộng đối tượng sử dụng đất lúa, đất sản xuất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: https://player.vimeo.com/video/808532013
CAM NANG CHUYEN DOI SO
SERI KY SU - DOC DAO NUOC TROI
Advertise 1
Advertise 2