clock
Đang Tải...
logo
logo

Sự Kiện Trong Tuần

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận triển khai nhiệm vụ năm 2022

play video26/01/2022 10:13

Sáng ngày 24/01/2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Long Biên – Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2022, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận sẽ khôi phục, ổn định và phát triển thị trường lao động; hỗ trợ giải quyết việc làm, thu hút lao động quay trở lại làm việc; khôi phục nhanh và đảm bảo nguồn cung lao động cho phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 16.000 lao động. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm 15.000 người. Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và các chính sách giảm nghèo. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo tiêu chuẩn mới giảm 1,5 – 2%, riêng huyện Bác Ái giảm ít nhất 4%…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Biên – Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đánh giá cao những nỗ lực của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trong năm qua. Đồng chí đề nghị, năm 2022 Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, trách nhiệm, sáng tạo, đoàn kết, chủ động để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chung của tỉnh; Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện có chiều sâu và có hiệu quả công tác cải cách hành chính cũng như ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ; Tập trung rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo có hiệu quả các chương trình, đề án giai đoạn 2021 – 2025; Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, đảm bảo công khai minh bạch chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và các chính sách an sinh xã hội, trước mắt tập trung chăm lo Tết cho người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ khó khăn đón Tết vui tươi, đầm ấm và tiết kiệm, đảm bảo cho người dân không ai không có Tết; Thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các chính sách, giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động gắn với nâng cao chất lượng việc làm; Tập trung tham mưu triển khai có hiệu quả các chế độ về chính sách đối với đồng bào vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số miền núi nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội; Chú trọng đổi mới giáo dục nghề nghiệp gắn với nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phù với nhu cầu thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh…

Dịp này, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho 4 tập thể, 4 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Phong trào thi đua giảm nghèo bền vững năm 2021./.

 

Bài và ảnh: Khánh Vinh – Vũ Minh

CAM NANG CHUYEN DOI SO
Phòng chống Covid-19
Advertise 1
Advertise 2