clock
Đang Tải...
logo
logo

Sự Kiện Trong Tuần

UBND tỉnh Ninh Thuận họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

play video27/06/2022 05:30

Chiều ngày 23/6/2022, đồng chí Phan Tấn Cảnh – Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận và quản lý vận hành sau đầu tư công trình thuộc dự án Môi trường bền vững các thành phố  Duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang Tháp – Chàm.

UBND tỉnh Ninh Thuận họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận hiện có 137 tuyến đường nội thị, với 111.652 km, hệ thống thu gom và xử lý nước thải cũ của thành phố là hệ thống chung, mạng lưới tập trung chủ yếu ở khu trung tâm và các tuyến đường chính thu gom cho cả nước mưa và nước thải. Tỷ lệ đấu nối nước thải hộ gia đình vào hệ thống thoát nước cũ của thành phố còn thấp, trong đó, hệ thống nước thoát nhà vệ sinh chỉ đạt khoảng 2,89%.  Để giải quyết vấn đề này, Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải miền Trung – Tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm do Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước làm chủ đầu tư, đã hỗ trợ thành phố đầu tư hệ thống thu gom, thoát nước thải, với mục tiêu đến cuối năm 2025 đạt 15.500 điểm đấu nối thoát nước thải vào hệ thống. Tuy nhiên, đến nay mới thực hiện được 3.025 điểm đấu nối.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và các Sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, nhất là các cơ sở kinh doanh, trường học… đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, thoát nước thải; thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cần sớm đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước cũ, thay mới hố ga thu nước, đảm bảo phủ kín hệ thống thu gom thoát nước trong phạm vi xử lý của Nhà máy xử lý nước thải thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Sở Xây dựng khi cấp phép xây dựng các công trình thương mại dịch vụ, nhà ở riêng lẻ xây dựng mới yêu cầu phải có phương án đấu nối thoát nước thải công trình vào hệ thống thu gom, thoát nước thải trong hồ sơ thiết kế. Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước triển khai dự án hệ thống thu gom, thoát nước thải trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng… Tất cả công việc được giao hoàn thành trước ngày 31/7/2022.

 

Bài và ảnh: Lê Na – Vũ Minh

CAM NANG CHUYEN DOI SO
Phòng chống Covid-19
Advertise 1
Advertise 2