clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

Cục thống kê tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

play video02/04/2024 14:28

Sáng ngày 01/4/2024, tại Ủy ban nhân dân (UBND) phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận, Cục thống kê tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Cục thống kê tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 thuộc chương trình điều tra thống kê Quốc gia, được thực hiện trên phạm vi cả nước. Đối tượng điều tra bao gồm: Hộ dân cư (bao gồm cả thông tin về nhà ở của hộ); nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư. Đối với Ninh Thuận, cuộc điều tra được thực hiện tại 65 xã, phường, thị trấn, với 308 địa bàn điều tra.

Tại lễ ra quân, Lãnh đạo Cục thống kê tỉnh Ninh Thuận đề nghị thành viên Tổ công tác, Giám sát viên và các điều tra viên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự ủng hộ của các cấp, các ngành và sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân; Thực hiện điều tra đúng các nội dung quy định trong phương án; Bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê…

Ngay sau Lễ ra quân, các thành viên Tổ công tác, Giám sát viên và các điều tra viên đã tiến hành thu thập thông tin Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại một số hộ dân trên địa bàn phường Phước Mỹ.

Theo kế hoạch, thời gian thu thập thông tin trong Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được bắt đầu từ ngày 1/4 đến ngày 30/4/2024./.

Bài và ảnh: Khánh Vinh – A.Sơn

CAM NANG CHUYEN DOI SO
SERI KY SU - DOC DAO NUOC TROI
Advertise 1
Advertise 2