clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

Đảng uỷ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị cuối năm 2023

play video29/11/2023 14:10

Sáng ngày 28/11/2023, Đảng uỷ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị cuối năm 2023, nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai phương hướng  nhiệm vụ năm 2024.

Đảng uỷ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị cuối năm 2023.

Năm 2024, Đảng uỷ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận lần thứ XV và các Nghị quyết cấp trên. Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo xử lý các tình huống trên khu vực biên giới biển, không để bị động bất ngờ. Chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Quyết liệt chỉ đạo khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật. Tập trung xây dựng Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu; các cấp ủy, tổ chức đảng trong Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, lãnh đạo đơn vị hoàn thanh tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân; 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 Ngày hội Quốc phòng toàn dân…./.

Bài và ảnh: Khánh Vinh – Thế Hùng

CAM NANG CHUYEN DOI SO
SERI KY SU - DOC DAO NUOC TROI
Advertise 1
Advertise 2