clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

Hội nghị phản biện Đồ án Quy hoạch xây dựng khu du lịch ven biển phía nam tỉnh Ninh Thuận

play video28/11/2023 14:29

Chiều ngày 27/11/2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị phản biện Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu 1 thuộc đồ án Quy hoạch xây dựng khu du lịch ven biển phía nam tỉnh Ninh Thuận. Đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận chủ trị Hội nghị.

Hội nghị phản biện Đồ án Quy hoạch xây dựng khu du lịch ven biển phía nam tỉnh Ninh Thuận.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận cho rằng việc thực hiện Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu 1 thuộc đồ án Quy hoạch xây dựng  khu du lịch ven biển phía nam tỉnh Ninh Thuận là cần thiết và phù hợp với Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV đã đề ra. Đánh giá cao công tác chuẩn bị của chủ đầu tư cũng như các ý kiến của các thành viên hội đồng phản biện, đồng chí Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận đề nghị chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đồ án. Việc hoàn thiện cần được thực hiện trên nguyên tắc lấy con người làm trung tâm, tuân thủ đầy đủ quy trình, quy định pháp luật, đồng thời luận giải thêm về sự cần thiết của việc lập đồ án quy hoạch; thực trạng của các vấn đề liên quan đến đồ án, nhất là ảnh hưởng đến tình hình kinh tế – xã hội; văn hóa; dân cư; kết hợp các giải pháp đảm bảo hài hòa mối quan hệ giữa quy hoạch và các dự án, tránh chồng lấn, trùng mục đích; làm rõ thêm các phương án chống ngập; công tác quy hoạch sử dụng đất; việc lấy ý kiến Nhân dân vùng quy hoạch phải đảm bảo thực chất, thấu đáo, đúng quy định; làm rõ thêm tính khả thi của quy hoạch khi được phê duyệt…Sau khi tiếp thu và hoàn chỉnh đồ án, chủ đầu tư cần thông tin lại cho UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận và các thành viên Hội đồng phản biện biết các nội dung tiếp thu theo quy định./.

Bài và ảnh: Vũ Minh

CAM NANG CHUYEN DOI SO
SERI KY SU - DOC DAO NUOC TROI
Advertise 1
Advertise 2