clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin địa phương

Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”

play video14/05/2024 10:21

Chiều ngày 13/5/2024, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2023 và 1 năm triển khai xây dựng mô hình sinh kế thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023 – 2025. Đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận chủ trì hội nghị.

Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Sau 3 năm triển khai phong trào thi đua “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động được trên 57 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ, đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 743 căn nhà; hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ vốn, sản xuất; nhận đỡ đầu cho hộ nghèo, hỗ trợ cho trẻ em nghèo và nhiều chương trình an sinh xã hội khác. Việc xây dựng mô hình sinh kế thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023 – 2025 cũng được MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền các địa phương thực hiện có hiệu quả. Đến nay đã xây dựng được 64 mô hình sinh kế, với tổng kinh phí được thực hiện gần 47 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận khẳng định, việc triển khai phong trào thi đua “Vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” và xây dựng mô hình sinh kế thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023 – 2025 đã mang lại hiệu quả tích cực, từng bước đi vào cuộc sống, được Nhân dân hưởng ứng, xã hội đồng thuận, người nghèo hạnh phúc hơn vì có thêm nguồn lực, điều kiện và động lực để vươn lên thoát nghèo. Thời gian tới, đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận đề nghị hệ thống mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để phong trào ngày càng lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân, các doanh nghiệp, các hộ gia đình;  tích cực xây dựng các dự án, mô hình giảm nghèo gắn với đặc thù và lợi thế của từng địa phương; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 384 của UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận và hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” đến năm 2025; phối hợp thực hiện Kế hoạch mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng 01 mô hình sinh kế thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2023 – 2025; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các mô hình, từ đó kịp thời nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả.

Đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận trao Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “ Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau ” giai đoạn 2021 – 2023./.

Bài và ảnh: Vũ Minh – Asah Xuyến

CAM NANG CHUYEN DOI SO
SERI KY SU - DOC DAO NUOC TROI
Advertise 1
Advertise 2