clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin địa phương

Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận và Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố ký kết chương trình hợp tác

play video15/05/2024 10:49

Chiều ngày 14/5/2024, Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận và Viện nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2024 – 2028.

Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận và Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố ký kết chương trình hợp tác.

Tại lễ ký kết, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố thống nhất hỗ trợ tập huấn cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận về ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất. Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận sẽ phối hợp, hỗ trợ Viện Nghiên cứu bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố trong việc triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học; xây dựng các mô hình điểm ứng dụng khoa học và công nghệ; đề xuất các nhiệm vụ khoa học dựa theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên.

Việc ký kết chương trình hợp tác nhằm tăng cường hợp tác trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật giữa Hội Nông dân tỉnh và Viện nghiên cứu bông và phát triển nông nghiệp Nha Hố, qua đó giúp Hội viên Hội nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao năng suất và thu nhập trên một đơn vị diện tích/.

Bài và ảnh: Mộng Thu – Phương Trân

CAM NANG CHUYEN DOI SO
SERI KY SU - DOC DAO NUOC TROI
Advertise 1
Advertise 2