clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

Khối Thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Ninh Thuận tổng kết công tác thi đua năm 2023

play video07/12/2023 11:03

Sáng ngày 06/12/2023, Khối Thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Năm 2023, các đơn vị trong Khối Thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ về thi đua do Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận và Khối Thi đua phát động. Các nội dung thi đua bao quát trên nhiều lĩnh vực, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành, được triển khai sâu rộng đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Bên cạnh đó, các đơn vị trong Khối còn thực hiện tốt công tác xây dựng bộ máy, tổ chức đảng, Đoàn thể trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ quan đạt danh hiệu Cơ quan văn hóa.

Khối Thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Ninh Thuận tổng kết công tác thi đua năm 2023.

Năm 2024, Khối Thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Ninh Thuận đã thống nhất từng cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua đã đề ra; tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước theo Chỉ thị số 19 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025; chú trọng xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến; thực hiện văn hóa công sở, thực hành tiết kiệm, tích cực đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối đã bình xét và thống nhất đề xuất UBND tỉnh Ninh Thuận tặng Cờ thi đua năm 2023 cho Ban Nội chính Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; tặng Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Thuận cho Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh. Các thành viên trong Khối cũng đã đề cử Tòa án nhân dân tỉnh đảm nhiệm Trưởng Khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh năm 2024./.

Bài và ảnh: Đình Hùng

CAM NANG CHUYEN DOI SO
SERI KY SU - DOC DAO NUOC TROI
Advertise 1
Advertise 2