clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

Ninh Thuận gần 2.000 ha áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm

play video31/03/2024 15:02

Tỉnh Ninh Thuận hiện có gần 2.000 ha ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm, trong đó hơn 800 ha cây lâu năm và gần 1.200 ha cây hằng năm. Việc chủ động đầu tư, áp dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm trên các loại cây trồng đã giúp người dân vừa giảm công lao động, vừa khắc phục được tình trạng thiếu nước và nâng cao hiệu quả sản xuất trong mùa khô hạn.

Nông dân Ninh Thuận sử dụng mô hình tưới nước phun sương canh tác cây trồng lâu năm.

Việc đầu tư, ứng dụng công nghệ tưới nước tự động như: Tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa, tưới phun sương… giúp nông dân giảm khoảng 30% lượng nước tưới và chi phí đầu tư, đồng thời sản xuất được ngay cả trong mùa khô hạn. Bên cạnh đó, giúp người dân giảm công lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Thời gian tới, Ninh Thuận sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình công nghệ tưới tiết kiệm nhằm giúp người dân ổn định sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tiết nước hợp lý góp phần đảm bảo diện tích tưới tránh tình trạng thiếu nước cục bộ trong mùa hạn…/.

Biên tập: Sơn Ca

CAM NANG CHUYEN DOI SO
SERI KY SU - DOC DAO NUOC TROI
Advertise 1
Advertise 2