clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận giám sát chuyên đề về Kết quả thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh

play video29/11/2023 14:07

Sáng ngày 28/11/2023, đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Ninh Thuận chủ trì buổi giám sát chuyên đề về “ Kết quả thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh. Dự buổi giám sát có đồng chí Phan Tấn Cảnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận.

Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận giám sát chuyên đề về Kết quả thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Thuận, hiện nay còn 4 Nghị quyết do HĐND tỉnh Ninh Thuận ban hành vẫn còn hiệu lực pháp luật gồm: Nghị quyết về quy hoạch, thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; Nghị quyết Phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận lên hạng I; Nghị quyết về Chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và Nghị quyết về phát triển khoa học – công nghệ. Các Nghị quyết này đến nay vẫn chưa hoàn thành chỉ tiêu. Nguyên nhân là do khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong quy trình, thủ tục đầu tư. Nguồn kinh phí bố trí chưa đáp ứng nhu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận phát biểu.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh: Giám sát để chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của các Sở, ngành và người đứng đầu trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết do HĐND tỉnh Ninh Thuận ban hành. Đây là cơ sở pháp lý để điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Do đó, đồng chí, Trần Minh Lực đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các Sở, ngành căn cứ quy định của pháp luật, thực tiễn của địa phương, chủ động tham mưu, đề xuất sửa đổi những nội dung còn bất cập, vướng mắc để các Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng thời rà soát các Nghị quyết, chương trình, đề án do HĐND ban hành còn phù hợp với quy hoạch mới của tỉnh hay không để trình HĐND tỉnh bổ sung hoặc bãi bỏ. Đồng chí Trần Minh Lực đề nghị: UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh phải đúng với quy định pháp luật. Xem xét, phân bổ nguồn lực đủ để triển khai các Nghị quyết còn hiệu lực. Chỉ đạo các Sở, ngành đánh giá chi tiết kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nghị quyết để báo cáo HĐND tỉnh Ninh Thuận vào kỳ họp cuối năm. Đồng chí Trần Minh Lực đề nghị các Ban HĐND tỉnh Ninh Thuận tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận. Tập trung thẩm tra các dự thảo Nghị quyết, tờ trình, bảo đảm chất lượng trước khi trình ra HĐND tỉnh Ninh Thuận xem xét ban hành./.

Bài và ảnh: Công Phong

CAM NANG CHUYEN DOI SO
SERI KY SU - DOC DAO NUOC TROI
Advertise 1
Advertise 2