clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin địa phương

Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận tổ chức phiên họp lần thứ 40

play video23/05/2024 10:12

Chiều ngày 22/5/2024, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận chủ trì phiên họp lần thứ 40 của Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận để cho ý kiến về các nội dung của kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh và chủ trương thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội. Tham dự có đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh Ninh Thuận.

Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận tổ chức phiên họp lần thứ 40.

Tại phiên họp, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ninh Thuận báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 18. Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh Ninh Thuận báo cáo kết quả thẩm tra 3 dự thảo Nghị quyết. Lãnh đạo Ban Kinh tế – Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra 8 dự thảo Nghị quyết và lãnh đạo Ban Văn hóa -Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra 2 dự thảo Nghị quyết.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận phát biểu.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận đề nghị các Ban HĐND tỉnh rà soát, thẩm tra các dự thảo Nghị quyết đảm bảo chặt chẽ,  đúng quy định của pháp luật. Đối với Tờ trình về thực hiện Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; chế độ, chính sách và mức hỗ trợ thường xuyên cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng chí Phạm Văn Hậu đề nghị Công an tỉnh Ninh Thuận là đơn vị chủ trì soạn thảo cần dựa trên ba nội dung là tổ chức xây dựng lực lượng, cơ cấu tổ chức và chế độ, chính sách; rà soát tuyển chọn đội ngũ ở cơ sở phù hợp với nhiệm vụ được giao. Đối với Tờ trình về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng chí Phạm Văn Hậu đề nghị cần xác định rõ nguồn vốn hỗ trợ giữa ngân sách và nguồn xã hội hóa, đánh giá lại quy mô chương trình, mức hỗ trợ phải hài hòa, quá trình thực hiện cần phối hợp với các địa phương rà soát kỹ, tránh trường hợp trùng lắp đối tượng thụ hưởng. Về Tờ trình điều chỉnh kinh phí thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, đồng chí Phạm Văn Hậu đề nghị cần hoàn thiện lại các nội dung, chủ trương đầu tư dựa trên kết quả khảo sát nhu cầu từ các địa phương và trình vào kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.

Về nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư Hồ chứa nước Sông Than, đồng chí Phạm Văn Hậu cho rằng Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận thống nhất, đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch đề ra. Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận cũng đồng ý thực hiện Chủ trương đầu tư dự án Chống hạn, xói lở, ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận, mà trọng tâm là dự án liên thông hồ chứa thủy lợi khu vực phía Nam. Đây là dự án lớn nên phải chia ra từng giai đoạn và phải phân tích về nguồn lực đầu tư một cách cụ thể, tính khả thi về nguồn vốn vay khi triển khai dự án./.

Bài và ảnh: Công Phong-Thanh Trường

CAM NANG CHUYEN DOI SO
SERI KY SU - DOC DAO NUOC TROI
Advertise 1
Advertise 2