clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận Hội nghị lần thứ 12, Khoá X

play video02/04/2024 14:29

Sáng ngày 01/4/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị lần thứ 12, Khoá X nhằm trao đổi thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận chủ trì hội nghị.

UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận Hội nghị lần thứ 12, Khoá X.

Tại hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận trình bày Tờ trình xin ý kiến về Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ MTTQVN khóa IX; Phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI…Qua hiệp thương, hội nghị đã thống nhất số lượng đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQVN  tỉnh Ninh Thuận khóa XI là 295 đại biểu chính thức; thống nhất tăng số lượng Ủy viên UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận khóa XI lên 87 người.

Đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch UBMTTTQVN tỉnh Ninh Thuận phát biểu.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch UBMTTTQVN tỉnh Ninh Thuận đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu.  Đồng chí Chủ tịch UBMTTTQVN tỉnh Ninh Thuận đề nghị Ban Chỉ đạo Đại hội và các Tiểu ban nội dung tiếp thu, chỉnh sửa để sớm hoàn chỉnh Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội. MTTQ các cấp trong tỉnh, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả các công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa chào mừng Đại hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để Đại hội MTTQVN các cấp và Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thật sự là sự kiện chính trị quan trọng của MTTQVN và các tầng lớp Nhân dân./.

Bài và ảnh: Vũ Minh

CAM NANG CHUYEN DOI SO
SERI KY SU - DOC DAO NUOC TROI
Advertise 1
Advertise 2