clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận triển khai đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, giai đoạn 2023 – 2025

play video29/11/2023 14:09

Sáng ngày 28/11/2023, đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Ninh Thuận chủ trì hội nghị triển khai đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, giai đoạn 2023 – 2025. Đánh giá kết quả công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận.

UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận hội nghị triển khai đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, giai đoạn 2023 – 2025.

Theo báo cáo, tính đến ngày 15/11/2023, tổng số tiền của Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tỉnh Ninh Thuận là hơn 23 tỷ đồng, trong đó số dư năm 2022 gần 11 tỷ đồng, nguồn vốn năm 2023 hơn 12 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã hỗ trợ xây dựng 127 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; hỗ trợ quà Tết, học bổng cho học sinh nghèo hiếu học… Công tác quản lý, sử dụng nguồn Quỹ đảm bảo đúng quy định và được kiểm tra thường xuyên, kịp thời. Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2023 – 2025, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận phấn đấu hỗ trợ xây dựng 1.243 căn nhà, trong đó, phấn đấu đến hết năm 2023 xây dựng 243 căn nhà; năm 2024 và năm 2025, mỗi năm  xây dựng 500 căn nhà, trị giá mỗi căn nhà được hỗ trợ xây dựng tối thiểu là 100 triệu đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh: Để triển khai hỗ trợ xây dựng 1.243 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, giai đoạn 2023 – 2025 rất cần sự chung tay hỗ trợ của các cấp, các ngành và chính quyền các địa phương. Trên tinh thần triển khai đề án một cách khẩn trương, quyết liệt, chặt chẽ và đúng quy định, đồng chí Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận đề nghị: UBND tỉnh Ninh Thuận cần phối hợp với Mặt trận tỉnh đẩy mạnh công tác vận động các nguồn lực để thực hiện Đề án; phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở và phân bổ chỉ tiêu hàng năm cho các địa phương, đơn vị thực hiện. Các Sở, ngành liên quan cần khẩn trương lập và phê duyệt thiết kế và dự toán nhà ở theo giá trị hỗ trợ tối thiểu 100 triệu đồng mỗi căn nhà. Đồng chí Lê Văn Bình đề nghị UBMTTQVN các huyện, thành phố cần tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp với chính quyền huy động nguồn lực thực hiện Đề án; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn tích cực hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai xây dựng nhà ở và công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở, nâng cao ý thức, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Bài và ảnh: Thanh Trường

CAM NANG CHUYEN DOI SO
SERI KY SU - DOC DAO NUOC TROI
Advertise 1
Advertise 2