clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

UBND tỉnh Ninh Thuận họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh

play video02/04/2024 14:27

Sáng ngày 01/4/2024, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021 – 2025. Dự họp có đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ninh Thuận.

UBND tỉnh Ninh Thuận họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh.

Theo báo cáo, năm 2023, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Chương trình công tác với 34 nhiệm vụ và phân công cho từng thành viên, kết quả đã hoàn thành 33/34 nhiệm vụ. Về kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đến ngày 31/01/2024 toàn tỉnh Ninh Thuận đã giải ngân vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương hơn 260,7 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch; vốn sự nghiệp giải ngân 212 tỷ đồng, đạt 58%. Toàn tỉnh Ninh Thuận có 32/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh còn 7.874 hộ, chiếm tỷ lệ 4,21%, giảm 1,72% so với năm 2022.

Về kế hoạch vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, đến nay tỉnh Ninh Thuận đã hoàn tất công tác phân bổ chi tiết cho các Sở, ngành, địa phương, với tổng vốn đã giao hơn 776,9 tỷ đồng. Qua 3 tháng đầu năm 2024 đã giải ngân hơn 134,2 tỷ đồng, đạt 16% kế hoạch.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phát biểu.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Với quyết tâm không để tình trạng “Đầu năm thong thả, cuối năm vất vả”, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị 3 cơ quan Thường trực các Chương trình, gồm: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất điều chỉnh định mức phân bổ vốn cho các Chương trình được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, làm cơ sở điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp để triển khai thực hiện trong năm 2024. Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên rà soát, tham mưu UBND tỉnh Ninh Thuận điều chỉnh kế hoạch vốn được giao để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Các cơ quan Thường trực từng Chương trình phối hợp với các chủ dự án thành phần và các cơ quan có liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương để kịp thời có hướng dẫn đối với những quy định còn vướng mắc. Các Sở, ngành và địa phương tăng cường cơ chế phối hợp, có giải pháp, kế hoạch cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn được giao ngay từ đầu năm 2024./.

Bài và ảnh: Đình Hùng

CAM NANG CHUYEN DOI SO
SERI KY SU - DOC DAO NUOC TROI
Advertise 1
Advertise 2