clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin địa phương

UBND tỉnh Ninh Thuận họp đề xuất cập nhật, bổ sung hồ sơ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện  đến năm 2030

play video25/05/2023 15:30

Sáng ngày 24/5/2023, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận chủ trì cuộc họp về đề xuất cập nhật, bổ sung hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện và điều chỉnh đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2023, dự án thành phần 2 – đường từ xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đến ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

UBND tỉnh Ninh Thuận họp đề xuất cập nhật, bổ sung hồ sơ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện  đến năm 2030.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận, đến nay Sở đã hướng dẫn UBND các huyện Thuận Nam, Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Bắc và Ninh Hải phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất, tham mưu, đề xuất xử lý hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các công trình, dự án có nhu cầu thực hiện trên địa bàn giai đoạn 2021-2030 để cập nhật, bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất tại địa phương.

Về điều chỉnh đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2023, dự án thành phần 2 của Đường từ xã Ma Nới – huyện Ninh Sơn đến ngã tư Tà Năng – huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, dự án có tổng diện tích là 47,2 ha, gồm 34,6 ha đất rừng phòng hộ; 2,7 ha đất rừng sản xuất và gần 10 ha đất khác phải chuyển mục đích sang đất giao thông để thực hiện Dự án.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị UBND các huyện trong triển khai cập nhật, bổ sung hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 phải thực hiện đúng quy định pháp luật và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh. Trong đó, chú trọng rà soát những dự án bổ sung phải có tính khả thi về khả năng sử dụng đất mới đưa vào quy hoạch điều chỉnh. Các ngành có kế hoạch bổ sung quy hoạch sử dụng đất cũng phải phối hợp với các địa phương để cập nhật bổ sung vào Quy hoạch điều chỉnh theo đúng quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp các quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện đã điều chỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận cho ý kiến trước khi trình UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đồng ý điều chỉnh đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2023 dự án thành phần 2 – Đường từ xã Ma Nới đến ngã tư Tà Năng – huyện Đức Trọng. Đồng thời đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh nhu cầu sử dụng đất của Dự án, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ý kiến để trình Chính phủ phê duyệt, nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án thành phần 2 đường từ xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đến ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng../.

Bài và ảnh: Đình Hùng

CAM NANG CHUYEN DOI SO
SERI KY SU - DOC DAO NUOC TROI
Advertise 1
Advertise 2