clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

UBND tỉnh Ninh Thuận họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị chuyên đề đất đai về kê khai đăng ký, chuyển mục đích sử dụng đất.

play video02/04/2024 14:29

Chiều ngày 01/4/2024, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Chương trình, tài liệu, nội dung tổ chức Hội nghị chuyên đề đất đai về kê khai đăng ký, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

UBND tỉnh Ninh Thuận họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị chuyên đề đất đai về kê khai đăng ký, chuyển mục đích sử dụng đất.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, cập nhật số liệu kê khai, đăng ký đất đai đầy đủ, kịp thời. Ngay sau cuộc họp này, Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận thiết kế mẫu kê khai, đăng ký đất đai kèm bảng, biểu cụ thể để các địa phương tổng hợp, báo cáo; chậm nhất đến ngày 10/4 các Huyện, Thành phố phải nộp báo cáo, trong đó phải làm rõ các số liệu tổng hợp và các đề xuất, kiến nghị để Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận tổng hợp, trình UBND tỉnh có hướng xử lý kịp thời, tất cả công việc phải hoàn thành trước ngày 15/4. Trên cơ sở đó, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận tham mưu, sắp xếp tổ chức Hội nghị chuyên đề đất đai về kê khai đăng ký, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trước ngày 21/4./.

Bài và ảnh: Lê Na – Asah Xuyến

CAM NANG CHUYEN DOI SO
SERI KY SU - DOC DAO NUOC TROI
Advertise 1
Advertise 2