clock
Đang Tải...
logo
logo

Tin Địa Phương

UBND tỉnh Ninh Thuận họp nghe báo cáo Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2024 trên địa bàn tỉnh

play video02/04/2024 14:28

Chiều ngày 01/4/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo về Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chủ trì cuộc họp.

UBND tỉnh Ninh Thuận họp nghe báo cáo Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương lập dự toán chi phí xác định giá đất gửi Sở Tài chính cho ý kiến; đồng thời, lựa chọn, ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn xác định giá với từng khu đất đảm bảo tính chính xác và tuân thủ nguyên tắc, phương pháp định giá đất theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kết quả xác định giá đất cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận kiểm tra và gửi Hội đồng thẩm định giá tỉnh thẩm định; khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch định giá năm 2024 trước ngày 15/4 để trình UBND tỉnh cho ý kiến, phê duyệt ban hành./.

Bài và ảnh: Lê Na – Asah Xuyến

CAM NANG CHUYEN DOI SO
SERI KY SU - DOC DAO NUOC TROI
Advertise 1
Advertise 2